Polityka prywatności

Polityka Prywatności
(Istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w spółce Abek)


 1. Administrator Danych Osobowych
 2. Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abek sp. z o.o., z siedzibą w Jankowie Pomorskim 12 A, 78-500 Drawsko Pomorskie, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000597560, NIP 8513190955 [dalej: Administrator].

  Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Abek Sp. z o.o., Jankowo Pomorskie 12 A, 78-500 Drawsko Pomorskie, telefonicznie pod numerem +48 91 886 54 27 lub mailowo pod adresem: abek@abek.pl

 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

  1. w celu: umożliwienia uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych za pośrednictwem formularza służącego do przesyłania aplikacji z CV, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
  2. w celu: nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
  3. w celu: nawiązania kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej spółki, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”).
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, jak również Pani/Panu.
 7. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej
 8. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Okres przechowywania danych
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również do czasu wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 11. Uprawnienia
 12. Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.
  W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona (-y) do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art. 15 RODO;
  2. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art.16 RODO;
  3. żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art.17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art.18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana, zgodnie z art. 21 i 22 RODO;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych
 14. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz ich nie podanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu z nami w celach wcześniej opisanych w punkcie 3.
 15. Zautomatyzowane przetwarzanie danych
 16. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.