Informujemy, iż w dniu 24.10.2016 Zarząd Spółki Abek podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Zachodnio – pomorskiego, działanie 1.6 na realizacje projektu „Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji chusteczek nawilżanych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego - Etap I”.

W ramach projektu powstanie innowacyjny zakład produkcji chusteczek nawilżanych zlokalizowany w Województwie Zachodniopomorskim w gminie Drawsko Pomorskie w miejscowości Jankowo. Innowacyjność projektu przejawiać się będzie poprzez zastosowanie wysoko zaawansowanej procedury identyfikowalności produktu – od surowca, aż po gotowy produkt końcowy. O innowacyjności projektu świadczyć będzie również zastosowanie w ramach procesu technologicznego urządzeń do detekcji metalu, co wpłynie na zmniejszenie o 100% ryzyka dostania się do produktu ostatecznego niepożądanych ciał obcych, jak również znacząco podniesie jakość i bezpieczeństwo wytwarzanego produktu. Zastosowana zostanie również zaawansowana procedura identyfikowalności produktu – od surowca, aż po gotowy produkt końcowy. Proces technologiczny w ramach wprowadzonej innowacji procesowej będzie umożliwiał prowadzenie produkcji na całkowicie biodegradowalnych surowcach.

  • Okres realizacji projektu: 27.04.2016 - 01.04.2017
  • Całkowita wartość projektu: 14 203 320,39 zł
  • Koszty kwalifikowane: 11 547 414,95 zł
  • Kwota dofinansowania: 6 351 078,21 zł
  • Koordynator Projektu: Jakub Lorek
  • Kontakt: 91 886 54 27

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.rpo.wzp.pl
www.wzp.pl

AKTUALNE PRZETARGI

NASZE PRODUKTY


Technologia.

Nowoczesna linia produkcyjna zapewnia utrzymanie najwyższych standardów na każdym etapie wytwarzania naszych produktów.

Gwarancja jakości.

W każdej kategorii produktów gwarantujemy, że wyprodukowane chusteczki nawilżane są najwyższej jakości.

Innowacyjność.

Inwestycje w nowoczesne technologie pozwalają nam stale zwiększać jakość i wachlarz oferowanych produktów.